منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر لای موهای تو گم کرد خداوندش را

  • نویسنده موضوع ملودی
  • تاریخ شروع
ملودی

ملودی

- متعـهد به 'تو' 💍🦋🤍•
تاریخ ثبت‌نام
26/2/23
نوشته‌ها
186
پسندها
328
امتیازها
63
تو همانی که دلم لک زده لبخندش را

او که هرگز نتوان یافت همانندش رامنم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد

غزل و عاطفه و روح هنرمندش رااز رقیبان کمین کرده عقب می ماند

هر که تبلیغ کند خوبی دلبندش رامثل آن خواب بعید است ببیند دیگر

هر که تعریف کند خواب خوشایندش رامادرم بعد تو هی حال مرا می پرسد

مادرم تاب ندارد غم فرزندش راعشق با اینکه مرا تجزیه کرده است به تو

به تو اصرار نکرده است فرایندش راقلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت

مشکل از توست اگر پس زده پیوندش راحفظ کن این غزلم را که به زودی شاید

بفرستند رفیقان به تو این بندش را :منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر

لای موهای تو گم کرد خداوندش را
کاظم_بهمنی🌱
 

موضوعات مشابه

بانو_ملکه
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
16
بانو_ملکه
بانو_ملکه
بانو_ملکه
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
11
بانو_ملکه
بانو_ملکه
فریماه
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
28
فریماه
فریماه
ث
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
14
ثمین
ث
بالا