شعر و ترانه

شعر و ترانه های ماندگار از قدیم تا جدید
Amir Masuod
  • چسبان
74 75 76
پاسخ‌ها
758
بازدیدها
11,583
Q.T
Amir Masuod
پاسخ‌ها
225
بازدیدها
4,515
انشرلی موخرمائی
انشرلی موخرمائی
M
پاسخ‌ها
106
بازدیدها
5,442
Vafa68
Vafa68
اعتصامی
  • چسبان
8 9 10
پاسخ‌ها
96
بازدیدها
2,381
اعتصامی
اعتصامی
sahar♡
پاسخ‌ها
26
بازدیدها
1,040
اعتصامی
اعتصامی
sahar♡
پاسخ‌ها
948
بازدیدها
10,559
Amir Masuod
Amir Masuod
sahar♡
پاسخ‌ها
105
بازدیدها
2,471
اعتصامی
اعتصامی
sahar♡
پاسخ‌ها
35
بازدیدها
990
sahar♡
sahar♡
sahar♡
پاسخ‌ها
114
بازدیدها
1,852
شاهدخت
شاهدخت
Q.T
پاسخ‌ها
69
بازدیدها
556
Q.T
Vafa68
پاسخ‌ها
82
بازدیدها
1,319
Vafa68
نوری.
پاسخ‌ها
88
بازدیدها
1,016
نوری.
اعتصامی
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
17
اعتصامی
اعتصامی
اعتصامی
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
10
اعتصامی
اعتصامی
اعتصامی
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
11
اعتصامی
اعتصامی
اعتصامی
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
17
اعتصامی
اعتصامی
اعتصامی
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
23
اعتصامی
اعتصامی
نوری.
پاسخ‌ها
205
بازدیدها
1,773
نور_آینده
نور_آینده
انشرلی موخرمائی
پاسخ‌ها
21
بازدیدها
120
اعتصامی
انشرلی موخرمائی
پاسخ‌ها
5
بازدیدها
35
mahla1833
نوری.
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
19
نوری.
نوری.
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
21
نوری.
اعتصامی
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
21
اعتصامی
اعتصامی
نوری.
پاسخ‌ها
1
بازدیدها
31
mahla1833
mahla1833
بالا