چرا در شب عید ماهی با سبزی پلو می خوریم؟

  • نویسنده موضوع Avakin
  • تاریخ شروع
Avakin

Avakin

کاربر طلایی
تاریخ ثبت‌نام
16/10/22
نوشته‌ها
163
پسندها
691
امتیازها
93
مدال ها
3
چرا در شب عید سبزی پلو و ماهی می خوریم؟
بسیاری از مردم بر این باورند که خوردن سبزی پلو و ماهی در نوروز از ماجرای حضرت سلیمان و انگشترش نشات می گیرد و تجدید خاطره ای از یافتن نگین سلیمان و تلاش انسان برای وصول به اسم اعظم عشق است که با نوروز و رستاخیز بهار همراه می باشد.

حضرت سلیمان دارای انگشتری بود که با آن می توانست دیو و پری را به خدمت خود درآورد. روزی دیوی خود را به شکل حضرت سلیمان در آورد و انگشتر او را به دست آورد و به تخت پادشاهی نشست. دیو برای اینکه انگشتر به دست سلیمان نبی نیافتد، انگشتر را به دریا انداخت.
حضرت سلیمان به مردم گفت که دیو به جای او بر تخت نشسته و انگشترش را به دریا انداخته اما کسی حرف سلیمان را گوش نکرد پس او به کنار دریا رفت و شروع به آغاز ماهیگیری کرد. پس از مدتی حضرت سلیمان ماهی گرفت و شکم ماهی را شکافت و انگشترش را در شکم ماهی یافت و بر دست کرد.
چندی بعد مردم متوجه شدند سلیمان واقعی با خاتم سلیمانی، بیرون شهر است و کسی که بر تخت نشسته حضرت سلیمان نیست بنابراین در سیزده نوروز دیو را از تخت پایین کشیده و همه از شهر بیرون آمدند تا سلیمان را به تخت بازگردانند. بر اساس این داستان مردم می گویند چون حضرت سلیمان انگشتر خود را در شکم ماهی پیدا کرد پس ما ماهی می خوریم به امید اینکه حقیقت را بیشتر درک کنیم.
Screenshot 20230315 021129

فلسفه خوردن سبزی پلو با ماهی در شب عید چیست؟
سبزی پلو و ماهی نماد خرمی و برکت زندگی
ایرانی ها اعتقاد داشتند که در شب عید باید غذای سبز بخورند زیرا سبزی موجود در سبزی پلو را نماد خرمی و پربرکت بودن زندگی می دانستند و عقیده داشتند اگر به عنوان شام شب عید غذایی سبز که داخل آن سبزی وجود داشته را بخورند، تا آخر سال زندگی پربرکت و با نشاطی خواهند داشت.
همچنین آنان ماهی را نماد زندگی، ثروت و فراوانی دانسته و بر اساس این باور در شب سال نو ماهی می خوردند تا سالی که در پیش رو دارند سراسر سلامتی، فراوانی و برکت و ثروت برای آنها باشد.
خوردن پلو در شب سال نو نیز به این علت بوده که آنان برنج را گیاه ارزشمندی و نشانه برکت و حاصلخیری می دانستند و بر اساس این باور در شب سال نو پلو می خوردند تا سال پیش رو در مزارعشان برکت و زایش و حاصلخیزی داشته باشند.

بنابراین خوردن برنج به دلیل داشتن برکت در کنار ماهی که نشانه حیات است و سبزی که حکایت از برکت و زایش دارد، در بسیاری از خانواده های ایرانی در هر کجا که زندگی می کنند، مرسوم بوده و هست.
Screenshot 20230315 021212
 
بالا