مردم لرستان و سال نو

  • نویسنده موضوع هلنم
  • تاریخ شروع
هلنم

هلنم

عزیز دلِ جیران😍
تاریخ ثبت‌نام
5/12/22
نوشته‌ها
10,808
پسندها
10,714
امتیازها
113
مدال ها
2
2514536 198

مراسم عید نوروز در لرستان
درگذشته مردم لرستان اعتقاد داشتند که لحظه تحویل سال در خانه باید باز باشد، چون باور داشتند که در لحظه سال تحویل باوُ نوروز می‌آید پس اگر برف هم می‌بارید نباید دربسته می‌بود.

باوُ نوروز در لحظه تحویل سال به تعداد افرادی که بر سفره جمع شده اند، از آنچه بر سفره موجود بود برکت سال ان خانه را تقسیم می‌کرد و روزی سال افراد حاضر بر سفره را از برکت‌های سفره مشخص می‌کرد و اگر در‌ها بسته بودند باوُ نوروز پشت درمی ماند.

بر سفره هفت‌سین در لرستان دوازده ستون به نماد ۱۲ ماه سال آماده می‌کردند و بر دوازده ستون سبزه می‌گذاشتند.

هفت سینی که مردم درگذشته به آن معتقد بودند شامل سیر، سبزه، سماق، سیب و سکه بوده است، مردم لرستان معتقد بودند سکه‌ای که باید بر سفره هفت سین گذاشته شود پول معمولی نباشد بلکه سکه نقره یا طلا باشد.

برخی افراد سرکه را برکت و برخی افراد شوم می‌دانستند و در برخی مناطق سیب بر سفره‌ها می‌گذاشتند، ولی سنجد، سمنو و ماهی قرمز مختص لرستان نبوده و اخیراً برای نسل جدید وارد شده است.

مرد خانه عیدی خواهر، برادر و خانواده را روز قبل ازعید به آن‌ها می‌داد وعیدی افراد خانواده که بر سفره نشسته بودند شیرینی، پسته وحشی و تنقلات بوده است.

مردم لرستان در ۶ روز اول سال فقط به دید و بازدید و به جا آوردن صله ارحام می‌رفتند و در خرمن جا به شادی کردن، شعر گفتن و آواز خواندن می‌پرداختند.
 
بالا