ریشه اصلی سیزده بدر

  • نویسنده موضوع هلنم
  • تاریخ شروع
هلنم

هلنم

عزیز دلِ جیران😍
تاریخ ثبت‌نام
5/12/22
نوشته‌ها
10,808
پسندها
10,714
امتیازها
113
مدال ها
2

ریشه اصلی سیزده بدر
سیزده بدر سنت ایرانیان باستان به مناسبت پیروزی ایزد باران بر دیو خشکسالی اپوش است. تا قبل از 1800 میلاد مرسوم بوده، چنان که در کتاب «از نوروز تا نوروز» آمده، سیزدهمین روز از ماه فروردین، تیر یا تشتر نام دارد (تیشتر در زبان پهلوی یا تیشتره در اوستا یا تشتر یا تیر در منابع زرتشتی ایزد و ستاره باران دانسته شده). در باور پیشینیان برای اینکه ایزد در سال جدید پیروز شود و دیو خشکسالی نابود گردد، مردمان باید در نیایش روز تیر ایزد از این ایزد یاد کنند و از او طلب باریدن باران کنند. در ایران باستان پس از اینکه مراسم نوروزی پایان یافت، مردم در روز سیزدهم که به ایزد باران تعلق داشت به دشت و صحرا می رفتند و به شادی و پایکوبی می پرداختند و آرزوی بارش باران می کردند. امروزه نیز، زرتشتیان از بامداد روز تشتر ایزد و فروردین ماه، سفره نوروزی خود را جمع می کنند و تمام خوردنی ها و آجیل ها و شیرینی های باقی مانده خود را به طبیعت می برند. همچنین سبزه هایی که برای نوروز کاشته بودند را برمی دارند و به دشت و صحرا و چشمه های آب روان می سپارند و آرزو می کنند که سالی خرم و پر برکت داشته باشند.
 
بالا