رفتارهای تخریبی در ارتباط ها

  • نویسنده موضوع ثمین
  • تاریخ شروع
ث

ثمین

ناظر انجمن
ناظر انجمن
تاریخ ثبت‌نام
8/1/23
نوشته‌ها
1,199
پسندها
2,824
امتیازها
113
مدال ها
3
■ رفتارهای تخریبی در ارتباط


_ نیاز به تایید دیگران (نشان از ضعف در عزت نفس شماست)

_ داشتن حساسیت بیش از حد (زودرنجی شما فرد مقابلتان را در تنگنا قرار می دهد)

_ بد بینی و بدگمانی:
بی اعتمادی ،قهر و تنببه باعث حالت تدافعی و دور شدن اطرافیانتان می شود

_ نصیحت کردن و نگاه بالا به پایین:
اگر به شکل اغراق آمیز اطرافیانتان را نصیحت می کنید و یا دانسته ها و تجاربتان را به رخشان میکشید خیلی زود آنها را از خویش
دور میکنید.

_ بکار بردن زیاد کلمه ی "من"
وقتی بیش از حد بخواهید تفاوتتان را با دیگران
بیان کنید، نا خودآگاه دیگران را دلزده می کنید

_ توقع بیش از حد:
اگر انتظار داشته باشید طرف مقابلتان دقیقا
همان طور که شما دوست دارید با شما رفتار
کند، در روابطتان صمیمیت پدیدار نخواهد شد.

_ هر چیزی را به خود گرفتن:
بسیاری از اوقات منظور دران شخص شما
نیست و اگر به شکل مداوم همه چیز را به
خودتان نسبت دهید،اطرافیانتان از شما دوری
خواهند کرد....
 

موضوعات مشابه

بالا