دَم عیدست بیا...🦋

  • نویسنده موضوع sahar♡
  • تاریخ شروع
sahar♡

sahar♡

ناظر انجمن
تاریخ ثبت‌نام
18/10/22
نوشته‌ها
7,919
پسندها
17,603
امتیازها
113
مدال ها
8
محسن ابراهیم زاده بهار سرسبز دلم

دم عیدست بیا...
گله هارابگذار! ناله هارابس كن!

روزگارگوش ندارد كه تو هي شِكوه كني!
زندگي چشم ندارد كه ببيند، اخم دلتنگِ تو را!

فرصتي نيست كه صرف گله و ناله شود!
تا بجنبيم تمام است تمام!!

مهر ديدي كه به برهم زدن چشم گذشت!
ياهمين سال جديد!! بازكم مانده به عيد!!
اين شتاب عمراست!
من وتو باورمان نيست كه نيست!!

زندگي گاه به كام است و بس است
زندگي گاه به نام است و كم است

زندگي گاه به دام است و غم است
چه به كام وچه به نام وچه به دام، زندگي معركه همت ماست! زندگي ميگذرد...

زندگي گاه به نان است و كفايت بكند

زندگي گاه به جان است و جفايت بكند‌
زندگي گاه به آن است و رهايت بكند
چه به نان و چه به جان و چه به آن، زندگي صحنه بي تابي ماست! زندگي ميگذرد...
زندگي گاه به راز است و ملامت بدهد

زندگي گاه به ساز است و سلامت بدهد

زندگي گاه به ناز است و جهانت بدهد
چه به راز و چه به ساز و چه به ناز، زندگي لحظه بيداري ماست، زندگي ميگذرد...
 
بالا