دنیا یه لوپ سادس یه صبح ظهر شب🌱

  • نویسنده موضوع ali.hunter
  • تاریخ شروع
ali.hunter

ali.hunter

𝒮𝓉𝒴ℓ𝒾𝓈ℎ
تاریخ ثبت‌نام
5/10/22
نوشته‌ها
2,058
پسندها
5,519
امتیازها
115
انچه را که بیندیشیم خلق خواهیم کرد
انچه را که احساس کنیم جذب خواهیم کرد
انچه را که تصور کنیم همان خواهیم شد
زیرا
زندگی یک پژواک است🌱
هر انچه می فرستیم باز می گردد
هر انچه می کاریم درو می کنیم
هر انچه می دهیم باز می گیریم
و هر انچه که در دیگران میبینیم در ما وجود دارد

زندگی یک پژواک است همیشه به سمت ما باز می گردد
پس همیشه خوبی کنیم
وقتی احساس ناامیدی ترس و ناکامی دارید
وقتی شاد و ارام نیستید وقتی دچار کمبود مالی
یا عاطفی و عشقی هستید یا در روابط خود تنش دارید
یقین داشته باشید از درون باید شروع به کار کنید
و به صلح درونی برسید تا دنیای بیرون اصلاح شود و هماهنگی برایتان جاری شود🌱
65424326
 
  • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: sahar♡

موضوعات مشابه

بالا