اشعار درمورد عید🌷🌈

  • نویسنده موضوع Avakin
  • تاریخ شروع
Avakin

Avakin

کاربروطنی
تاریخ ثبت‌نام
16/10/22
نوشته‌ها
161
پسندها
690
امتیازها
93
مدال ها
2
_-_-_-_-🌸🌿🌸-_-_-_-_
وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی
ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها
قیصر امین پور
_-_-_-_-🌸🌿🌸-_-_-_-_
ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این باد آر مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
حافظ شیرازی
_-_-_-_-🌸🌿🌸-_-_-_-_
دی شد و بهمـــن گذشت فصل بهاران رسید
جلوهء گلشن بـه باغ همچو نگاران رسیـــد
_-_-_-_-🌸🌿🌸-_-_-_-_
اندر دل من مها دل افروز تویی
یاران هستند و لیک دلسوز تویی
شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز تویی
مولانای بلخی
_-_-_-_-🌸🌿🌸-_-_-_-_
من پاییز را جارو میکنم
زمستان را پارو میکنم
تابستان را میشویم تاهمیشه بهار باشد
من رفتگرم،آفتاب و آب و باد همکاران من هستند
اما کاش میتوانستم دلهای مردم را هم آب وجارو کنم
مولانا
_-_-_-_-🌸🌿🌸-_-_-_-_
برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
سعدی شیرازی
_-_-_-_-🌸🌿🌸-_-_-_-_
بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
خیام
_-_-_-_-🌸🌿🌸-_-_-_-_
Screenshot 20230315 185412
 

موضوعات مشابه

خدای مهربونم
پاسخ‌ها
4
بازدیدها
55
خدای مهربونم
خدای مهربونم
sahar♡
پاسخ‌ها
25
بازدیدها
57
اعتصامی
اعتصامی
Avakin
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
38
Avakin
Avakin
ه
پاسخ‌ها
3
بازدیدها
27
eliott93
eliott93
بالا