• بیایید با هم وطن وی رو بسازیم کافیه عضو بشد و مطالب بفرستید! در تاپیک پیشنهادات و انتقادات نظرتون رو بگید تا چجوری پیشرفت کنیم و انجمن خوبی داشته باشیم

Awards

مدال های کاربری
مدال اخلاق
این مدال به افراد با اخلاق خوب و رفتار مناسب اعطا میگردد.
Total awarded: 15
خلاقیت
به کاربرانی که با ایجاد تاپیک های خلاقانه و جدید باعث فعالیت بیشتر کاربران شده اند اهدا می شود
Total awarded: 11
همراهی
به کاربرانی اهدا می شود که با همراهی خودشون باعث بخشی محفل وطن وی شده اند.
Total awarded: 16
مدال وفاداری
این مدال به کاربران وفادار انجمن که حضور و فعالیت قابل قبولی دارند اهدا می گردد.
Total awarded: 6
مدال پشتکار
این مدال به افراد سخت کوش و فعال انجمن که تاپیک های مفید زیادی ارسال می کنند تعلق می گیرد.
Total awarded: 5
مدال نویسندگی
این مدال به افراد سخت کوش و فعال انجمن که تاپیک های مفید زیادی ارسال می کنند تعلق می گیرد.
Total awarded: 2
مدال لیاقت
این مدال با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند.
Total awarded: 2
مدال تخصص
مدال تخصص به افرادی اهدا می شود که دارای تخصص و فعالیت در رشته ای خاص می باشند.
Total awarded: 0
مدال قدرت
این مدال مختص کسانی است که در تمام قسمت های انجمن حضور مستمر و نظر قابل درکی داشته باشند.
Total awarded: 2
مدال افتخار
افرادی که مدال افتخار می گیرند، دارای فعالیت برجسته ای بوده و مایه افتخار انجمن می باشند.
Total awarded: 0
مدال حمایت
آن دسته از عزیزانی که به شیوه های مختلف از سایت حمایت می کنند، این مدل به آن ها تعلق می گیرد
Total awarded: 0
مدال شجاعت
این مدال مختص افراد شجاع و صبور انجمن میباشد.
Total awarded: 2
مدال مدیر نمونه
این مدال جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد.
Total awarded: 1
مدال کاربر نمونه
این مدال به کاربران انجمن که از نظر فعالیت، اخلاق و ... نمونه هستند اهدا می شود.
Total awarded: 2
مسابقات
مدال طلا
این مدال به نفر اول مسابقاتی که در انجمن برگزار می شود اهدا خواهد شد.
Total awarded: 1
مدال نقره
این مدال به نفر دوم مسابقاتی که در انجمن برگزار می شود اهدا خواهد شد
Total awarded: 0
مدال برنز
این مدال به نفر سوم مسابقاتی که در انجمن برگزار می شود اهدا خواهد شد.
Total awarded: 0
مدیریت
موسس سایت
این مدال برای موسس سایت وطن وی می باشد
Total awarded: 1
مدیر کل
این مدال برای مدیر کل سایت می باشد
Total awarded: 1
بالا